Építőipari alkalmazások

Ortofotó készítés

Ortofotók elkészítéséhez szükséges légi felvételeket a legkorszerűbb drón technológiával készítjük. Az elkészített háromdimenziós domborzati modell segítségével további számítások végezhetők.

(DSM) és (DTM) modell késztés

A digitális domborzatmodell a nagyszámú, kellő átfedéssel rendelkező, kép felhasználásával készül, ami háromdimenziós állomány térfogatok mérésére is alkalmas. A DSM a terepfelszín célszerűen egyszerűsített mása, amely fizikailag számítógéppel olvasható adathordozón tárolt domborzati adatok rendezett halmazaként valósul meg amíg a DTM tartalmaz minden antropogén hatásra kialakult objektumot. Itt az anyagmozgatással kialakult, illetve kialakított formációkról van szó, mint pl.: bányagödör, törmelék halom, töltés, csatornák.

Megvalósulási térkép késztés

Az építmények tervrajzait összevetjük az elkészült tereptárgyakkal. Hasznos információkkal szolgálhat a valóságban elkészült munkák pontos összevetése az előzetes tervekkel. Így minden apró eltérés kiszűrhető, illetve a használatba vételi dokumentáció elengedhetetlen tartozéka.

Térfogat számítás

Területek térfogat számítását az általános domborzati felmérés munkafázisai előzik meg. Az elkészült háromdimenziós modell alapján a kijelölt területekről tudhatunk meg térfogat információkat. Ez a technológia pontos információt tud adni például földmunkálatoknál megmozgatott talajmennyiségről.

Megoldásaink az építőipar számos területén alkalmazhatóak például a felmérésekben, a tervezésben, a kivitelezésben és az építési munkálatok ellenőrzésében, ezen felül nyomon követhetjük az építési munkák előrehaladását, digitális alaprajzot készíthetünk. (autóutak, autópályák, régészeti területek, bányák, hidak, felüljárók, épületek, csarnokok stb.) Az elkészült ortofotók valamint digitális domborzati modell alapján a végfeldolgozás során olyan könnyen hasznosítható kimeneteket tudunk készíteni mely számitógépes tervező szoftverek számára jól hasznosíthatóak.

Lehetőség van a nyers 3D pontfelhő AutoCAD, vagy más formátumú konverziójára, szintvonalak generálására. Valamint az elkészült ortofotók Google Earth programba történő importálására. Szintén lehetséges az elkészült állományokon távolság, terület, valamint térfogat számitásokat végezni.

Megoldásainkkal a legtöbb emberi munkaerőt ki tudjuk váltani, gyakorlatilag nullára csökkentjük a hibalehetőségeket, folyamatokat felgyorsítunk, ezáltal jelentős költséget tudunk megtakarítani.

Kérjen bővebb információt egy specialistától